Kadra NauczycielskaGrupa Przedszkolna : Pani Lucyna Bil  
klasa I:    Pani  Aldona Szymkowiak
klasa II:   Pani  Agnieszka Gazda
klasa III & IV:Pani Irena Bogusiewicz
Plastyka:  Pani Iwona Molin
Muzyka:   Pan Marek Bieńkowski
Religia:     Pan Jan Simajchel
Przygotowanie do Pierwszej  Komunii Św :
katecheta Jan Simajchel
i ksiądz prałat doktor Janusz Burzawa