Rozkład Dnia

ROZKŁAD DNIA POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ
W CLEARWATER NA ROK
SZKOLNY 2016/2017

9:10a.m. - 10:00 a.m.

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

10:00 a.m.-10:40 a.m.

REALIZOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELA

ZAPLANOWANEGO TEMATU LEKCYJNEGO

10:40 a.m.-10:45 a.m.

PRZERWA

10:45 a.m.-11:25 a.m.

REALIZOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELA

ZAPLANOWANEGO TEMATU LEKCYJNEGO

11:25a.m. -11:40 a.m.

PRZERWA ŚNIADANIOWA

11:40 a.m.-12:20 p.m.

REALIZOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELA

ZAPLANOWANEGO TEMATU LEKCYJNEGO

12:20 p.m.- 12:25 p.m.

PRZERWA

12:25 p.m. - 13:05 p.m.

REALIZOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELA

ZAPLANOWANEGO TEMATU LEKCYJNEGO

13:05 p.m. - 13:10 p.m.

PRZERWA

13:10 p.m. - 13:50 p.m.

REALIZOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELA

ZAPLANOWANEGO TEMATU LEKCYJNEGO

13:50p.m. - 14:30 p.m.

PROGRAM ARTYSTYCZNY KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ MUZYKA / PLASTYKA